شرایط مرجوعی کالا

مرجوعی فقط در سفارشهایی که داخل مشهد تحویل شده است میباشد و با شرایط زیر مرجوع می شود:

1- مرجوعی فقط شامل برنج است و نه کالاهای دیگر

2- برنج باید با کیسه مربوطه مرجوع شود و برنج داخل پلاستیک یا کیسه های متفرقه مورد قبول نیست.

3- مشتری باید برای مرجوع کردن برنج خود به فروشگاه مشهدبرنج مراجعه کرده و کالا را مرجوع نماید.

4- باید تصویر فاکتور خرید یا فیش دستگاه پوز یا تصویر رسید پرداخت اینترنتی مربوط به سفارش خود را همراه داشته باشد.

5- از زمان خرید برنج نباید بیش از 7 روز گذشته باشد و مرجوعی فقط در زمان حداکثر 7 روز پس از خرید مورد قبول میباشد.

6- فروشندگان مشهدبرنج کالای مرجوعی را با نمونه برنج مربوطه داخل فروشگاه مطابقت میدهند و در صورت انطباق برنجها مرجوع می شود و مشتری محترم میتواند یا تقاضای وجه مربوطه را نماید یا کالای دیگری جایگزین آن بردارد.

7- برنج مرجوعی باید وزن شده و مطابق با وزن برنج مرجوعی با توجه به قیمت هر کیلو از برنج که مشتری در زمان خرید پرداخت کرده است مبلغ مرجوعی محاسبه میشود.

0/5 (0 نظر)